Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимира Арангелова Ковачка, Избирателен район 26-София Област

Красимира Арангелова Ковачка
 • Дата и място на раждане: 30 март 1958г.; Самоков, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Български демократичен център"
 • E-mail: krasimira.kovachka@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  МБАЛ Самоков ЕООД - управител, ХИПОКРАТ 7 д-р Ковачка ЕООД - управител

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  БЧК - председател на ОС Самоков (прекратено)

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  МБАЛ Самоков ЕООД - управител, ХИПОКРАТ 7 д-р Ковачка ЕООД - управител, МЦ БОРОВЕЦ 2008 ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  ЕТ "Красимира Ковачка" - заличено

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  БЧК - председател на ОС Самоков (прекратено)

  7. Задължения - стойност

  18000 лв потребителски кредит УНИКРЕДИТ

  8. Задължения към

  Уникредит

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1124
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимира Арангелова Ковачка

Декларация за конфликт на интереси на Красимира Арангелова Ковачка

Парламентарни питания

Няма

Красимира Арангелова Ковачка в медиите

Съветници

Галин Емилов Каменов — здравеопазване

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма