Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Избирателен район 4-Велико Търново

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева
 • Дата и място на раждане: 12 май 1970г.; Плевен, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: klavdya.gancheva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
2 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 943
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

Декларация за конфликт на интереси на Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

Парламентарни питания

Няма

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева в медиите

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма