Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Кирилов Иванов, Избирателен район 4-Велико Търново

Иван Кирилов Иванов
 • Дата и място на раждане: 17 февруари 1969г.; Велико Търново, България
 • Професия: психолог,журналист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: ivan.k.ivanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Динамика Консулт (1/3 собственост)

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Управител на Динамика Консулт ООД

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Динамика Консулт ООД

  7. Задължения - стойност

  50000 евро ипотечен кредит

  8. Задължения към

  Алфа Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1224
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Кирилов Иванов

Декларация за конфликт на интереси на Иван Кирилов Иванов

Декларация за конфликт на интереси на Иван Кирилов Иванов

Парламентарни питания

Няма

Иван Кирилов Иванов в медиите

Съветници

Виктор Стефанов Лилов — образование и медии

Константин Христов Арабаджиев — връзки с медии

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма