Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Христов Желев, Избирателен район 27-Стара Загора

Димитър Христов Желев
 • Дата и място на раждане: 09 ноември 1963г.; с. Срем, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dimitar.zhelev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  30000 лв. кредит от Сосиете Женерал

  8. Задължения към

  Сосиете Женерал

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1073
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Христов Желев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Христов Желев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Христов Желев

Парламентарни питания

Няма

Димитър Христов Желев в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

Член на групи за приятелство

Няма