Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Драгомир Велков Стойнев, Избирателен район 27-Стара Загора

Драгомир Велков Стойнев
 • Дата и място на раждане: 06 май 1976г.; Триполи, Либия
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 671
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Драгомир Велков Стойнев

Декларация за конфликт на интереси на Драгомир Велков Стойнев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно арбитражно производство от ЕВН АГ- Австрия срещу Република България

12 декември 2014
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно действия, във връзка с резултатите от извършените от ДКЕВР одити на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО - ПРО

Драгомир Велков Стойнев в медиите

Няма

Съветници

Емил Ценов Георгиев — информационно осигуряване

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма