Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Пенков Иванов, Избирателен район 5-Видин

Иван Пенков Иванов
 • Дата и място на раждане: 16 юни 1986г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%
 • Избирателен район: 5-ВИДИН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "АБВ"
 • E-mail: ivan.p.ivanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Българска асоциация на малките и средни предприятия", Сдружение "Международен иновационен фонд", Сдружение "СОСНИРБ", Сдружение "Дупница Бъдеще"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Еърклима Инженеринг" ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение "Българска асоциация на малките и средни предприятия", Сдружение "Международен иновационен фонд", Сдружение "СОСНИРБ", Сдружение "Дупница Бъдеще"

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 877
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Пенков Иванов

Декларация за конфликт на интереси на Иван Пенков Иванов

Парламентарни питания

Няма

Иван Пенков Иванов в медиите

Няма

Член на групи за приятелство

Няма