Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Янчев Гьоков, Избирателен район 27-Стара Загора

Георги Янчев Гьоков
 • Дата и място на раждане: 13 декември 1961г.; с. Любеново, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: georgi.gyokov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  20 000 евро потребителски кредит (9 171,72 евро остатък)

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 665
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Янчев Гьоков

Декларация за конфликт на интереси на Георги Янчев Гьоков

Парламентарни питания

Няма

Георги Янчев Гьоков в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма