Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Танев Танев, Избирателен район 27-Стара Загора

Димитър Танев Танев
 • Дата и място на раждане: 10 ноември 1970г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: dimitar.t.tanev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 922
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Танев Танев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Танев Танев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Танев Танев

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Димитър Танев Танев в медиите

Няма

Съветници

Атанас Георгиев Иванов — образование

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по бюджет и финанси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 14 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала

В 30 октомври 2014 отсъства от Пленарна зала