Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Кирилов Байрактаров, Избирателен район 27-Стара Загора

Димитър Кирилов Байрактаров
 • Дата и място на раждане: 23 август 1964г.; Велинград, България
 • Професия: журналист,икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: dimitar.bayraktarov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ЕЛИТ-ВД ООД - 1 дял

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ЕЛИТ-ВД ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  15000 лв кредит УНИКРЕДИТ

  8. Задължения към

  УНИКРЕДИТ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1145
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Кирилов Байрактаров

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Кирилов Байрактаров

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен петък, 28 ноември 2014

Парламентарни питания

Няма

Димитър Кирилов Байрактаров в медиите

Няма

Съветници

Димитър Ангелов Стойчев — икономическо развитие и международни отношения

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма