Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Дарин Иванов Димитров, Избирателен район 28-Търговище

Дарин Иванов Димитров
 • Дата и място на раждане: 23 януари 1962г.; Попово, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: darin.dimitrov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  10000 евро кредит

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  договор със НЗОК, договор с МБАЛ Търговище

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 747
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Дарин Иванов Димитров

Декларация за конфликт на интереси на Дарин Иванов Димитров

Парламентарни питания

Няма

Дарин Иванов Димитров в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по здравеопазването

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма