Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Делян Александров Добрев, Избирателен район 29-Хасково

Делян Александров Добрев
 • Дата и място на раждане: 14 май 1978г.; Хасково, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: delian.dobrev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  9500 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  ПИБ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 832
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Делян Александров Добрев

Декларация за конфликт на интереси на Делян Александров Добрев

Законопроекти

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно прекъснато електрозахранване

31 октомври 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза

31 октомври 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно прекъснато електрозахранване

Делян Александров Добрев в медиите

Няма

Съветници

Ася Антонова Таскова — медии и връзки с обществеността

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е председател на Комисия по енергетика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

Член на групи за приятелство

Няма