Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Евгения Даниелова Ангелова, Избирателен район 29-Хасково

Евгения Даниелова Ангелова
 • Дата и място на раждане: 06 юли 1982г.; Хасково, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: evgenia.angelova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 766
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Евгения Даниелова Ангелова

Декларация за конфликт на интереси на Евгения Даниелова Ангелова

Парламентарни питания

Няма

Евгения Даниелова Ангелова в медиите

Няма

Съветници

Владимир Вълчев Митрушев — икономическа политика

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Член на групи за приятелство

Няма