Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красен Георгиев Кръстев, Избирателен район 6-Враца

Красен Георгиев Кръстев
 • Дата и място на раждане: 19 ноември 1974г.; Бяла Слатина, България
 • Професия: икономист,вещо лице
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: krasen.krastev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  НЧ Развитие 1892 Бяла Слатина - член на настоятелство

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  НЧ Развитие 1892 Бяла Слатина - член на настоятелство

  7. Задължения - стойност

  4784 лв. потребителски кредит Сосиете Женерал

  8. Задължения към

  Сосиете Женерал

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 861
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красен Георгиев Кръстев

Декларация за конфликт на интереси на Красен Георгиев Кръстев

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Красен Георгиев Кръстев в медиите

Няма

Съветници

Веселка Ангелова Донова — връзки с обществеността

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма