Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Тодоров Божинов, Избирателен район 6-Враца

Георги Тодоров Божинов
 • Дата и място на раждане: 03 март 1949г.; Бяла Слатина, България
 • Професия: инженер,преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: georgi.boginov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Добруджа КИТ" АД, гр. Исперих, обл. Разград; член на СД на АЕЦ "Козлодуй"

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 857
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Тодоров Божинов

Декларация за конфликт на интереси на Георги Тодоров Божинов

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната

12 декември 2014
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възможностите и евентуалните ползи за българския малък и среден бизнес от Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път VRC1015 Тлачене - Габаре, общ. Бяла Слатина и евентуалното му заличаване от транспортната схема на страната

Георги Тодоров Божинов в медиите

Няма

Съветници

Йордан Тодоров Гергов — информационно осигуряване

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 28 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала