Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борислав Сабинов Иглев, Избирателен район 29-Хасково

Борислав Сабинов Иглев
 • Дата и място на раждане: 27 февруари 1983г.; Хасково, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Български демократичен център"
 • E-mail: borislav.iglev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Бетон Прогрес" ООД - Съдружник; "Интергруп Боки" ООД - Съдружник

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Бетон Прогрес" ООД - Съдружник; "Интергруп Боки" ООД - Съдружник

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  15000 лв

  8. Задължения към

  ТЕРА Кредит

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 976
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Сабинов Иглев

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Сабинов Иглев

Парламентарни питания

Няма

Борислав Сабинов Иглев в медиите

Няма

Съветници

Цветан Венциславов Манчев — младежта и спорта

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 06 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала

В 05 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала