Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимир Илиев Богданов, Избирателен район 6-Враца

Красимир Илиев Богданов
 • Дата и място на раждане: 11 октомври 1974г.; Враца, България
 • Професия: преподавател,историк
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: krasimir.bogdanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Клуб на дейците на културата - Враца - член на УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Клуб на дейците на културата - Враца - член на УС

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 870
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Илиев Богданов

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Илиев Богданов

Парламентарни питания

Няма

Красимир Илиев Богданов в медиите

Няма

Съветници

Владимир Цветанов Цанов — здравеопазване и социални дейности

Марин Иванов Цветков — младежта, спорта и туризма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

Член на групи за приятелство

Няма