Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Валентинов Иванов, Избирателен район 30-Шумен

Иван Валентинов Иванов
 • Дата и място на раждане: 13 август 1975г.; Шумен, България
 • Професия: юрист,историк
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 30-ШУМЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: i.ivanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  20000 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  ОББ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 880
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Валентинов Иванов

Декларация за конфликт на интереси на Иван Валентинов Иванов

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Георги Близнашки, служебен министър-председател относно кадрова политика на Министерския съвет

Иван Валентинов Иванов в медиите

Няма

Съветници

Калоян Драгомиров Паргов — законодателство

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Член на групи за приятелство

Няма