Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Айдоан Муталиб Али, Избирателен район 30-Шумен

Айдоан Муталиб Али
 • Дата и място на раждане: 07 ноември 1977г.; Разград, България
 • Професия:
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 30-ШУМЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: aydoan.ali@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Айдо Транс ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Бату - Платформ

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  5000 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  Райфайзен Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1267
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Айдоан Муталиб Али

Декларация за конфликт на интереси на Айдоан Муталиб Али

Парламентарни питания

Няма

Айдоан Муталиб Али в медиите

Няма

Съветници

Севгин Лютви Хълми — икономика

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Член на групи за приятелство

Няма