Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Добромир Проданов Проданов, Избирателен район 7-Габрово

Добромир Проданов Проданов
 • Дата и място на раждане: 18 април 1977г.; София, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 7-ГАБРОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dobromir.prodanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  МЕРКУРИЙ П и П АД - Габрово - 8.33%, МЕРКУРИЙ ГРАНД ООД - Габрово - 25%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  МЕРКУРИЙ П и П АД - Габрово - 8.33%, МЕРКУРИЙ ГРАНД ООД - Габрово - 25%

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Марийка Проданова (майка), Борис Проданов (брат), Иван Батрев (роднина), свързани с МЕРКУДИЙ П и П и МЕРКУРИЙ ГРАНД

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1085
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Добромир Проданов Проданов

Декларация за конфликт на интереси на Добромир Проданов Проданов

Декларация за конфликт на интереси на Добромир Проданов Проданов

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Добромир Проданов Проданов в медиите

Няма

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма