Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Бюнямин Хюсеин Хасан, Избирателен район 30-Шумен

Бюнямин Хюсеин Хасан
 • Дата и място на раждане: 23 ноември 1963г.; с. Трем, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 30-ШУМЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: Byunyamin.Hasan@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 909
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Бюнямин Хюсеин Хасан

Декларация за конфликт на интереси на Бюнямин Хюсеин Хасан

Парламентарни питания

Няма

Бюнямин Хюсеин Хасан в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

Член на групи за приятелство

Няма