Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирил Николаев Добрев, Избирателен район 7-Габрово

Кирил Николаев Добрев
 • Дата и място на раждане: 18 април 1972г.; София, България
 • Професия: икономист,инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 7-ГАБРОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: kiril.dobrev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Пирин ВАТ ООД - 55%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Областен съвет на БСП, Сдружение "Регионално сдружение за местно развитие"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Пирин ВАТ ООД - 55%

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Областен съвет на БСП, Сдружение "Регионално сдружение за местно развитие"

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Елка Добра (майка) - И Ем Ем Холд ООД

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 748
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Николаев Добрев

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Николаев Добрев

Парламентарни питания

Няма

Кирил Николаев Добрев в медиите

Няма

Съветници

Йордан Георгиев Стойков — информационно осигуряване

Член на групи за приятелство

Няма