Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Стоев Чолаков, Избирателен район 31-Ямбол

Иван Стоев Чолаков
 • Дата и място на раждане: 05 януари 1959г.; Елхово, България
 • Професия: преподавател,треньор
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: ivan.cholakov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  член на УС на Българска Федерация Баскетбол; член на УС на баскетболен клуб "Тунджа" Ямбол

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  член на УС на Българска Федерация Баскетбол; член на УС на баскетболен клуб "Тунджа" Ямбол

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 716
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Стоев Чолаков

Декларация за конфликт на интереси на Иван Стоев Чолаков

Парламентарни питания

Няма

Иван Стоев Чолаков в медиите

Няма

Съветници

Румен Горанов Радев — младежта и спорта

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма