Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Атанас Тодоров Мерджанов, Избирателен район 31-Ямбол

Атанас Тодоров Мерджанов
 • Дата и място на раждане: 03 септември 1963г.; Елхово, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: atanas.merdjanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  100000 евро кредит

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 788
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Тодоров Мерджанов

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Тодоров Мерджанов

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи относно изграждане на допълнително защитно съоръжение - продължение на сега съществуващото, на българо-турската граница

Атанас Тодоров Мерджанов в медиите

Няма

Съветници

Крум Костадинов Марков — законодателство

Михаил Стоянов Балев — информационно осигуряване

Член на групи за приятелство

Няма