Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирчо Георгиев Карагьозов, Избирателен район 31-Ямбол

Кирчо Георгиев Карагьозов
 • Дата и място на раждане: 03 октомври 1954г.; с. Безмер, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: Kircho.Karagyozov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  62500 евро инвестиционен ОББ, 30000 лв. инвестиционен УНИКРЕДИТ

  8. Задължения към

  Уникредит, ОББ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 790
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирчо Георгиев Карагьозов

Декларация за конфликт на интереси на Кирчо Георгиев Карагьозов

Парламентарни питания

Няма

Кирчо Георгиев Карагьозов в медиите

Няма

Съветници

Емилия Радкова Масларова — социална и демографска политика

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма