Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Живко Иванов Мартинов, Избирателен район 8-Добрич

Живко Иванов Мартинов
 • Дата и място на раждане: 03 януари 1964г.; Добрич, България
 • Професия: икономист,инженер
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 8-ДОБРИЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: zhivko.martinov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Жизел-Ж" ЕООД - 100%; "Вояджер" ООД - 33%; "Смин Еко Енерджи 12" ООД - 3%; "Смин Еко Енерджи" ООД - 1,4%; "Смин Юг" ООД - 3%

  2. ЕТ дейност:

  ЕТ "Жизел-Живко Мартинов" - не работи от 15 г., търговия с бяла техника и ресторантьорство, подадено заявление за заличаване

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Калиакра Инвест" ООД; "Жим Агро" ЕООД; "Важи Вим" ООД - прехвърлени на дата 27.10.2014 г.

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  30 000 лв. кредитна карта; 20 000 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  ОББ и за двете кредитни карти

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1611
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Живко Иванов Мартинов

Декларация за конфликт на интереси на Живко Иванов Мартинов

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Живко Иванов Мартинов в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по земеделието и храните

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма