Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Илия Янков Илиев, Избирателен район 31-Ямбол

Илия Янков Илиев
 • Дата и място на раждане: 09 ноември 1975г.; София, България
 • Професия:
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: iliya.iliev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Триумф-ММ7" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Триумф-ММ7" ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  150000 лв. задължение

  8. Задължения към

  "Приматрейд-7" ЕООД

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1000
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Илия Янков Илиев

Декларация за конфликт на интереси на Илия Янков Илиев

Парламентарни питания

Няма

Илия Янков Илиев в медиите

Няма

Член на групи за приятелство

Няма