Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Николов Иванов, Избирателен район 8-Добрич

Валентин Николов Иванов
 • Дата и място на раждане: 09 септември 1962г.; Добрич, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 8-ДОБРИЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: valentin.n.ivanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Неви-тур" ООД - 80%; "Алекс-тур" ООД - 80%; "Алекс ВА" ООД - 85%; "Димаре-1" ООД - 80%; "Гарант Филтър" АД - 3 652 бр. акции

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  СНЦ "Патриот" - съпредседател и член на управителен орган

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Неви-тур" ООД; "Алекс-тур" ООД; "Алекс В.А." ООД; "Димаре-1" ООД; "Гарант Филтър" АД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  СНЦ "Патриот" - съпредседател и член на управителен орган

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 898
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Николов Иванов

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Николов Иванов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит Внесен петък, 13 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода

12 декември 2014
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно таксите за концесиите на плажовете

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода

05 декември 2014
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно таксите за концесиите на плажовете

05 декември 2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно собствеността и състоянието на двореца в гр. Балчик

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на В и К гр. Добрич и високата цена на питейната вода

Валентин Николов Иванов в медиите

Няма

Съветници

Юрий Димитров Митев — законодателство

Член на групи за приятелство

Няма