Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Костадинов Станков, Избирателен район 8-Добрич

Иван Костадинов Станков
 • Дата и място на раждане: 27 септември 1948г.; с. Ружица, България
 • Професия: преподавател,зооинженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%
 • Избирателен район: 8-ДОБРИЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "АБВ"
 • E-mail: ivan.stankov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  ректор на Тракийски университет - Стара Загора

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 803
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Костадинов Станков

Декларация за конфликт на интереси на Иван Костадинов Станков

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства

12 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България

28 ноември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно изплащането на получените през годините 2009-2011 г. кредити към Държавен фонд "Земеделие" за изхранване на животните

Иван Костадинов Станков в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по земеделието и храните

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма