Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирил Боянов Калфин, Избирателен район 10-Кюстендил

Кирил Боянов Калфин
 • Дата и място на раждане: 14 декември 1952г.; с. Горна Гращица, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 10-КЮСТЕНДИЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: kiril.kalfin@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 710
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Боянов Калфин

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Боянов Калфин

Парламентарни питания

Няма

Кирил Боянов Калфин в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по правни въпроси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма