Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Александър Христов Методиев, Избирателен район 10-Кюстендил

Александър Христов Методиев
 • Дата и място на раждане: 28 ноември 1958г.; Самоков, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 10-КЮСТЕНДИЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: alexandar.metodiev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ФК "Спартак" Самоков - президент; Сдружение "Еко-Рома-Самоков" - председател; "Училищно настоятелство при НУ Петър Берон" - председател

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 872
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Александър Христов Методиев

Декларация за конфликт на интереси на Александър Христов Методиев

Парламентарни питания

Няма

Александър Христов Методиев в медиите

Няма

Съветници

Георги Симеонов Горанов — правата на човека

Чавдар Валериев Здравков — младежта и спорта

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Член на групи за приятелство

Няма