Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Десислава Вълчева Атанасова, Избирателен район 12-Монтана

Десислава Вълчева Атанасова
 • Дата и място на раждане: 08 октомври 1978г.; Дулово, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: разведена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 12-МОНТАНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  адвокат

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  адвокат

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
2 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 886
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Десислава Вълчева Атанасова

Декларация за конфликт на интереси на Десислава Вълчева Атанасова

Парламентарни питания

05 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването

28 ноември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно задълженията на Медицински институт на МВР

07 ноември 2014
Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година

Десислава Вълчева Атанасова в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по правни въпроси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

Член на групи за приятелство

Няма