Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Корнелия Добрева Маринова, Избирателен район 11-Ловеч

Корнелия Добрева Маринова
 • Дата и място на раждане: 10 ноември 1960г.; Сливен, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: cornelia.marinova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Член на УС на УЧ Васил Левски и Сдружение на възрожденските градове

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Член на УС на УЧ Васил Левски и Сдружение на възрожденските градове

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 761
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Корнелия Добрева Маринова

Декларация за конфликт на интереси на Корнелия Добрева Маринова

Парламентарни питания

Няма

Корнелия Добрева Маринова в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по образованието и науката

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма