Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Ангелов Горов, Избирателен район 11-Ловеч

Димитър Ангелов Горов
 • Дата и място на раждане: 01 септември 1971г.; Ловеч, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dimitar.gorov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  40000 лв. кредит ДСК, 8000 лв. овърдрафт ДСК, 35000 лв. Интерлийз лизинг

  8. Задължения към

  ДСК, Интерлийз лизинг

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 893
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Ангелов Горов

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Ангелов Горов

Парламентарни питания

05 декември 2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно промени в Съвета на директорите на НДК

Димитър Ангелов Горов в медиите

Няма

Съветници

Златин Димитров Йонков — финансово законодателство

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Член на групи за приятелство

Няма