Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Джейхан Хасанов Ибрямов, Избирателен район 11-Ловеч

Джейхан Хасанов Ибрямов
 • Дата и място на раждане: 28 януари 1977г.; Търговище, България
 • Професия: политолог,кинезитерапевт
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: dzheyhan.ibryamov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  15000 лв. потребителски кредит

  8. Задължения към

  Пощенска банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Дико Маринов Яхов

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 876
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Джейхан Хасанов Ибрямов

Декларация за конфликт на интереси на Джейхан Хасанов Ибрямов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Внесен четвъртък, 29 януари 2015

Законопроект за тютюна и тютюневите изделия Внесен сряда, 28 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Внесен сряда, 14 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Внесен сряда, 14 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за общинската собственост Внесен петък, 28 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за гражданската регистрация Внесен петък, 28 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закон за българските лични документи Внесен петък, 28 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране

Джейхан Хасанов Ибрямов в медиите

Няма

Член на групи за приятелство

Няма