Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Делян Славчев Пеевски, Избирателен район 27-Стара Загора

Делян Славчев Пеевски
 • Дата и място на раждане: 27 юли 1980г.; София, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: delyan.peevski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 912
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Делян Славчев Пеевски

Декларация за конфликт на интереси на Делян Славчев Пеевски

Парламентарни питания

Няма

Делян Славчев Пеевски в медиите

Няма

Съветници

Благой Любенов Сакарев — връзки с обществеността

Георги Асенов Георгиев — връзки с обществеността

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 28 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала

В 21 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала