Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирил Петров Цочев, Избирателен район 11-Ловеч

Кирил Петров Цочев
 • Дата и място на раждане: 04 април 1947г.; София, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "АБВ"
 • E-mail: kiril.tsochev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  МИКРА 2000 ЕООД - 100%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  МИКРА 2000 ЕООД, БУЛФОРЕСТ - 2006 АД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 861
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Петров Цочев

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Петров Цочев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност

05 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност

Кирил Петров Цочев в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по енергетика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

Член на групи за приятелство

Няма