Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Йордан Кирилов Цонев, Избирателен район 28-Търговище

Йордан Кирилов Цонев
 • Дата и място на раждане: 05 октомври 1956г.; с. Карапелит, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: jordan.tsonev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 761
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Йордан Кирилов Цонев

Декларация за конфликт на интереси на Йордан Кирилов Цонев

Парламентарни питания

Няма

Йордан Кирилов Цонев в медиите

Няма

Съветници

Асен Ботьов Рашков — организационна дейност

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по икономическа политика и туризъм

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 14 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала