Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Емил Димитров Райнов, Избирателен район 12-Монтана

Емил Димитров Райнов
 • Дата и място на раждане: 12 октомври 1961г.; с. Драгодан, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 12-МОНТАНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: emil.raynov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  150000 лв. ипотека

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 784
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Емил Димитров Райнов

Декларация за конфликт на интереси на Емил Димитров Райнов

Парламентарни питания

05 декември 2014
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси

28 ноември 2014
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси

Емил Димитров Райнов в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по здравеопазването

Член на групи за приятелство

Няма