Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Камен Костов Костадинов, Избирателен район 4-Велико Търново

Камен Костов Костадинов
 • Дата и място на раждане: 26 септември 1970г.; Шумен, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: kamen.kostadinov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Български футболен съюз, Фондация Хермед, Фондация Либерална интеграция

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Български футболен съюз, Фондация Хермед, Фондация Либерална интеграция

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 786
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Камен Костов Костадинов

Декларация за конфликт на интереси на Камен Костов Костадинов

Парламентарни питания

Няма

Камен Костов Костадинов в медиите

Няма

Съветници

Борислав Иванов Атанасов — икономика

Сибел Тюркер Реджеб — законодателство

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 14 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала