Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Атанас Петров Атанасов, Избирателен район 23-София 1

Атанас Петров Атанасов
 • Дата и място на раждане: 17 май 1959г.; с. Батин, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: atanas.atanasov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  100000 евро жилищен кредит

  8. Задължения към

  Райфайзен банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
2 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 883
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Петров Атанасов

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Петров Атанасов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията Внесен петък, 16 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен петък, 12 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен четвъртък, 11 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Внесен петък, 05 декември 2014

Законопроект за Държавната агенция за разузнаване Внесен четвъртък, 20 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Внесен сряда, 19 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Внесен петък, 31 октомври 2014

Парламентарни питания

Няма

Атанас Петров Атанасов в медиите

Няма

Съветници

Бонка Сергеева Василева — култура

Любомир Кирилов Арнаудов — енергетика

Член на групи за приятелство

Няма