Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борислав Любенов Великов, Избирателен район 12-Монтана

Борислав Любенов Великов
 • Дата и място на раждане: 29 октомври 1946г.; София, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 12-МОНТАНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: borislav.velikov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Аквахим" АД - 55% акционерно участие; "Акватер - Гълъбов и Сие" - 16,67% дялово участие (непререгистриран търговец, не извършва дейност)"

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Българска асоциация по водите - БАВ" - Заместник-председател на УС; Сдружение "Приятелите на Радичков" - Председател; Сдружение "Българска търговско-медицинска асоциация" - Член на УС; Сдружение "Футболен клуб - Мария Луиза" - Предедател;

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение "Българска асоциация по водите - БАВ" - Заместник-председател на УС; Сдружение "Приятелите на Радичков" - Председател; Сдружение "Българска търговско-медицинска асоциация" - Член на УС; Сдружение "Футболен клуб - Мария Луиза" - Предедател;

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Политическа партия "Българска нова демокрация" - член на колективен орган

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 845
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Любенов Великов

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Любенов Великов

Парламентарни питания

Няма

Борислав Любенов Великов в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по образованието и науката

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма