Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Кирилов Касабов, Избирателен район 3-Варна

Валентин Кирилов Касабов
 • Дата и място на раждане: 06 февруари 1958г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: valentin.kasabov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Боксово сдружение "Черноморец 1968"

  7. Задължения - стойност

  5500 лв

  8. Задължения към

  Райфайзен банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 803
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Кирилов Касабов

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Кирилов Касабов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит Внесен петък, 13 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен петък, 12 декември 2014

Парламентарни питания

Няма

Валентин Кирилов Касабов в медиите

Няма