Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валери Симеонов Симеонов, Избирателен район 2-Бургас

Валери Симеонов Симеонов
 • Дата и място на раждане: 14 март 1955г.; Долни Чифлик, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: вдовец
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: valeri.simeonov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  СКАТ ООД - 4510 лв., СКАТТВ ООД - 4120 лв. СКАТ ТРАНС ЕООД - 5000 лв., СиТиНет Ко ЕООД, СКАТ ПОПОВО ООД - 1250 лв., СКАТ ИНВЕСТ - ООД - 500 лв., ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ БЪЛГАРИЯ ООД - 2500 лв.

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Спортен клуб Априлец, с. Бояджик, Ямбол

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  СКАТ ООД., СКАТ ТВ ООД, СКАТ ТРАНС ЕООД, СиТиНет Ко ЕООД, СКАТ ПОПОВО ООД, СКАТ ИНВЕСТ - ООД, ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ БЪЛГАРИЯ ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Спортен клуб Априлец, с. Бояджик, Ямбол

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1120
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валери Симеонов Симеонов

Декларация за конфликт на интереси на Валери Симеонов Симеонов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит Внесен петък, 13 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс Внесен четвъртък, 05 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен четвъртък, 05 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен петък, 23 януари 2015

Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс Внесен сряда, 21 януари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Законопроект за Сметната палата Внесен понеделник, 08 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен петък, 28 ноември 2014

Парламентарни питания

Няма

Валери Симеонов Симеонов в медиите

Няма

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма