Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимир Дончев Каракачанов, Избирателен район 15-Плевен

Красимир Дончев Каракачанов
 • Дата и място на раждане: 29 март 1965г.; Русе, България
 • Професия: историк
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: krasimir.karakachanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение ВМРО, МКПД Гоце Делчев, Фондация ВМРО, Фондация Българска идея

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение ВМРО, МКПД Гоце Делчев, Фондация ВМРО, Фондация Българска идея

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 865
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Дончев Каракачанов

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Дончев Каракачанов

Парламентарни питания

Няма

Красимир Дончев Каракачанов в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по отбрана

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Член на групи за приятелство

Няма