Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Волен Николов Сидеров, Избирателен район 25-София 3

Волен Николов Сидеров
 • Дата и място на раждане: 19 април 1956г.; Ямбол, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: АТАКА 4.52%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на партия АТАКА
 • E-mail: volen.siderov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 986
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Волен Николов Сидеров

Декларация за конфликт на интереси на Волен Николов Сидеров

Законопроекти

Законопроект за изменение на Закона за горите Внесен вторник, 24 февруари 2015

Законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 18 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите Внесен понеделник, 27 октомври 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав

28 ноември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав

28 ноември 2014
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно позицията на правителството за прекратяването или продължаването на срока на действие на Договора за военните бази на САЩ в Република България

14 ноември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав

Волен Николов Сидеров в медиите

Няма

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по външна политика

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 26 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала