Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борислав Михайлов Борисов, Избирателен район 16-Пловдив Град

Борислав Михайлов Борисов
 • Дата и място на раждане: 12 септември 1949г.; София, България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%
 • Избирателен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "АБВ"
 • E-mail: borislav.borisov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "Национална асоциация по интелектуална собственост"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Сдружение "Национална асоциация по интелектуална собственост"

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 797
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Михайлов Борисов

Декларация за конфликт на интереси на Борислав Михайлов Борисов

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Борислав Михайлов Борисов в медиите

Няма

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е председател на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма