Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Избирателен район 22-Смолян

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
 • Дата и място на раждане: 28 септември 1966г.; Пловдив, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 22-СМОЛЯН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  ЕТ Даниела Дариткова-Проданова АПМПИП

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  ЕТ Даниела Дариткова-Проданова АПМПИП

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  ЕТ ОЧКО, ПРОКЕКСИМ ЕООД

Одобрение:
2 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 939
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян

05 декември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян

28 ноември 2014
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно строеж на електрическа централа на биомаса, с мощност до 4500 КВ в УПИ VІІІ, кв. 34, по плана на кв. Устово, гр. Смолян

07 ноември 2014
Въпрос към Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването относно капиталови разходи на лечебните заведения за болнична помощ през текущата година

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова в медиите

Няма

Съветници

Николай Иванов Анастасов — здравеопазване

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по здравеопазването

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Член на групи за приятелство

Няма