Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Дора Илиева Янкова, Избирателен район 22-Смолян

Дора Илиева Янкова
 • Дата и място на раждане: 01 юли 1960г.; с. Момчиловци, България
 • Професия: юрист,преподавател
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 22-СМОЛЯН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: dora.yankova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  ИБ на БСП, Трансакадемика Смолян - член на УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  ИБ на БСП, Трансакадемика Смолян - член на УС

  7. Задължения - стойност

  40000 лв. потребителски кредит ДСК

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 971
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Дора Илиева Янкова

Декларация за конфликт на интереси на Дора Илиева Янкова

Парламентарни питания

Няма

Дора Илиева Янкова в медиите

Няма

Съветници

Вероника Атанасова Делибалтова — информационно осигуряване

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма