Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Избирателен район 13-Пазарджик

Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
 • Дата и място на раждане: 04 февруари 1980г.; Пещера, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: desislava.kostadinova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1109
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

Декларация за конфликт на интереси на Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

Парламентарни питания

Няма

Десислава Йорданова Костадинова-Гушева в медиите

Няма

Съветници

Величка Йорданова Ачева — култура и медии

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по културата и медиите

Член на групи за приятелство

Няма