Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Иванов Гечев, Избирателен район 13-Пазарджик

Димитър Иванов Гечев
 • Дата и място на раждане: 16 февруари 1983г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dimitar.gechev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ЕЛИТ-ВД ООД - 1 дял

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ЕЛИТ-ВД ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 931
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Иванов Гечев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Иванов Гечев

Парламентарни питания

Няма

Димитър Иванов Гечев в медиите

Няма

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма